O systému

Filtr AQUA VIVA dodávaný společností AquaTeo je průlomem ve filtraci vody. Tento systém je založen na českém patentovaném materiálu a je certifikován pro pitnou vodu. Nejedná se o pasivní filtraci, ale o proces aktivní adsorbce, probíhající na základě fyzikálně-chemických jevů. AQUA VIVA vodu znovu nekontaminuje bakteriemi a to ani po delší době stání. Minerální látky zůstávajíDíky tomuto patentovanému řešení skládaného nanofiltru má systém AQUA VIVA přibližně 10x rychlejší kinetiku (průtok vody, při kterém filtrace funguje), než aktivní uhlí. Stačí mu tak kratší doba zdržení vody ve filtru pro odstranění polutantů. Minerály ve vodě zůstávají. 

(Polutant je plynná, tekutá či pevná chemická látka, která má v určitých koncentracích a délce působení škodlivý vliv na živé organismy. Polutanty mohou být antropogenního nebo přírodního původu). Dále mohou být ve vodě obsaženy i tzv. mikropolutanty, tedy nově se objevující polutanty, kam patří malá množství pesticidních látek, zbytky léčiv, hormonálních látek a také bakterií z havárií vodovodů a také trihalomethany, které vznikají jako vedlejší produkt při chloraci vody.

Optimální průtok je 2,5 lza 1 minutu. Průtok se liší dle tlaku v potrubí. Data jsou podložena měřením na produktovém listě a zprávě z TUL. Rozdíl v chuti tak poznáte už po prvním doušku. Veškeré dokumenty a výsledky testů naleznete níže. 

 

Čištění vody ve vodárně je proces, který se skládá z několika kroků, aby se zajistila kvalita a bezpečnost vody pro lidskou spotřebu. Následuje základní postup čištění vody ve vodárně: 

  1. Sběr surové vody: Voda je sbírána ze zdrojů jako jsou jezera, řeky, přehrady nebo podzemní studny. Surová voda může obsahovat nečistoty, bakterie, chemické látky nebo jiné kontaminanty. 
  2. Koagulace: Do surové vody jsou přidávány chemikálie nazývané koagulanty, které pomáhají shlukovat nečistoty a částice ve vodě. Tímto procesem vznikají větší a těžší částečky, které je snazší odstranit. 
  3. Sedimentace: Voda je ponechána v klidu, aby se usadily větší částečky a nečistoty na dně nádrže. Tento proces se nazývá sedimentace. Vzniklá kalová vrstva na dně je nazývána usazený kal. 
  4. Filtrace: Voda je protažena různými vrstvami filtrů, které odstraňují zbylé nečistoty, mikroorganismy a suspendované částice. Filtry mohou být složeny z různých materiálů, jako jsou písek, uhlí nebo jiné porézní materiály. 
  5. Dezinfekce: Proces dezinfekce je prováděn k zabíjení mikroorganismů, bakterií a virů, které mohou být přítomny ve vodě. Nejčastěji používanou metodou je přidání chemické látky, jako je chlor, do vody. Chlor je schopen zničit většinu patogenů a zabraňuje jejich dalšímu šíření. 
  6. Úprava chuti a kvality: Po čištění může být voda upravena pro zlepšení chuti a kvality. Například může být přidávána malá množství chemikálií pro regulaci pH nebo odstranění případného zápachu a chuti. 
  7. Skladování a distribuce: Po úplném čištění je voda skladována ve vodárně ve vhodných nádržích a poté distribuována potrubím do domácností, podniků a veřejných míst.

 

 vse-o-systemu-04

Příklad úpravy pitné vody.

Je důležité si uvědomit, že postup čištění vody ve vodárně se může lišit v závislosti na konkrétních technologiích a metodách používaných v dané lokalitě. Tyto kroky představují obecný postup, který je často upravován a optimalizován v souladu s místními potřebami a podmínkami. 

 

Patentová listina

Certifikát

Produktový list

TUL / dlouhodobé testování

Sorpční testy

Trihalomethany v pitné vodě

 

 

Zpět do obchodu